Výroční Valná hromada

Výroční Valná hromada

Výkonný výbor TJ Sokol Želetice zve všechny své členy na Valnou hromadu ( Výroční členskou schůzi), která se bude konat v sobotu 6.4.2019 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ v Želeticích.

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu VH
  3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  4. Volba členů statutárního orgánu (výboru)
  5. Zpráva o činnosti spolku v roce 2018
  6. Zpráva o hospodaření v roce 2018
  7. Zpráva o činnosti a výsledcích fotbalového mužstva
  8. Plán práce na rok 2019
  9. Diskuze
Facebook komentáře