Jak je to v pravidlech – díl 2.

Jak je to v pravidlech – díl 2.

V dnešním díle se dotkneme jedné z nejspornějších a také nejčastějších situací, a to je přestupek „úmyslné zahrání míče rukou“.

Není zápas kdy by se ani jednou neozvalo „RUKA“. Není to tak dávno kdy jsem sledoval pořad na O2TV Tiki Taka a v něm fotbalová legenda Vladimír Šmicer řekl: „Od toho je tam rozhodčí, který by měl vědět co ruka je, vidět ji a rozhodnout zda došlo k porušení pravidel“. Je to přesně tak, protože rozhodčí nejen, že by měl znát pravidla, ale navíc je na seminářích školen i pomocí videí a instruován co pískat jako úmyslnou ruku a co ne. V našich podmínkách nejnižších tříd se s tím, že by někdo hrál vědomě a úmyslně rukou setkávám zřídka. Největší procento přestupků je následkem zahrání rukou z nedbalosti, neopatrnosti nebo nedostatečné předvídavosti. Problematické je pravidlo posuzování, kdy si na ruku hráč nakopne míč sám z nějaké nešikovnosti. V tomto případě, za podmínky že zásah ruky není úmyslný, se nejedná o porušení pravidla „úmyslné zahrání míče rukou“. Ve výkladu pravidel je ještě několik dalších případů, kdy se o porušení pravidel nejedná. Každý dotek ruky s míčem nemusí být vždy přestupek, ale jak již bylo zmíněné na začátku, důležité je rozhodnutí a názor rozhodčího.

Jak je to tedy přesně v pravidlech:

Úmyslné zahrání míče rukou

O úmyslné hraní rukou se jedná, jestliže hráč se míče dotkne nebo jím zahraje rukou nebo paží, aby získal výhodu.

Při posuzování, zda se jedná o úmyslnou hru rukou, musí být vzato v úvahu následující:

● pohyb ruky proti míči (nikoliv míče k ruce)

● vzdálenost mezi hráčem a soupeřem s míčem (neočekávaný kontakt
s míčem)

● poloha ruky neznamená, že nutně se jedná o přestupek

Výklad pravidel:

Hra rukou

Za zakázaný způsob hry se považuje, jestliže hráč (kromě brankáře ve vlastním pokutovém území) podle názoru rozhodčího zahraje úmyslně míč rukou nebo se rukou míče dotkne; za „ruku“ se přitom považuje paže od ramene až k prstům. Za porušení pravidla se rovněž považuje zahrání míče rukou z nedbalosti, neopatrnosti nebo nedostatečné předvídavosti následků boje o míč; obecně se má za to, že hráč hraje rukou vědomě, jde-li „ruka k míči“.

Aby při posuzování hry rukou v pokutovém území nedocházelo k závažným přehmatům doporučuje se, aby rozhodčí v případě, že má pochybnosti o tom, zda bránící nebo útočící hráč zahrál rukou skutečně „úmyslně“, rozhodl ve prospěch bránícího družstva.

Za úmyslnou hru rukou je třeba považovat, jestliže hráč zadržením nebo zahráním míče rukou získá pro sebe nebo pro své družstvo výhodu.

Při posuzování, zda se jednalo o úmyslnou hru rukou, musí rozhodčí posoudit tyto aspekty:

● zda se jednalo o pohyb ruky k míči nebo pohyb míče k ruce

● zda ruka hráče byla přirozené pozici odpovídající pohybu hráče

● zda se hráč snaží předejít tomu, aby se míč dotkl jeho ruky

● zda hráč měl možnost kontaktu ruky a míče předejít

● zda nepoužil ruky nebo paže k úmyslnému zahrání míčem

Za úmyslnou hru rukou rozhodčí nebude považovat např. tyto situace:

● míč je nastřelen na ruku, kterou má hráč u těla

● hráč po souboji o míč upadne na míč nebo se po pádu nechtěně dotkne míče rukou

● hráč se po pádu na zem snaží vstát, přitom se rukou opře o zem a míč se zastaví o jeho ruku

● hráč si instinktivně a reflexivním pohybem chrání před prudce vystřeleným míčem choulostivou část těla, např. obličej, genitálie, ale i hrudník apod.

● míč se odrazí od ramena hráče

● při odkopu míče si hráč nastřelí vlastní ruku

Testová otázka na tento týden:

Náhradník v nepřerušené hře a bez souhlasu rozhodčího vběhne na hrací plochu a tam ve středu hrací plochy zastaví slibně se rozvíjející akci soupeře tak, že míč zachytí rukama. Rozhodčí hru přeruší a:

A) Náhradníka napomene ŽK za nesportovní chování (za zastavení slibně se rozvíjející akce) a hru naváže PVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

B) Náhradníka napomene ŽK za neoprávněný vstup na hrací plochu a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

C) Náhradníka napomene ŽK za nesportovní chování (za zastavení slibně se rozvíjející akce) a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

D) Náhradníka napomene ŽK za neoprávněný vstup na hrací plochu, následně mu udělí druhou ŽK (ČK) za přestupek, hru naváže PVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry

Hlasujte. Co je podle Vás dobře?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Správná odpověď na minulou otázku bylo A)

Hráč střílel na soupeřovu branku, kde na brankové čáře stojící obránce se pokusí míč vyrazit z branky rukou. Míče se sice dotkl, ale ten se od ní přesto odrazil do branky. Rozhodčí dle pravidel :
A) Uzná branku a obránci udělí ŽK za nesportovní chování

Facebook komentáře